Öğrenci Merkezi

Öğrencilerimize tek bir merkez altında hizmet vererek üniversite deneyimini müfredat dışı etkinliklerle zenginleştirip onların bireysel ve akademik gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyoruz. Öğretim üyeleri, idari personel ile yakın işbirliği içerisinde, öğrencilerimizi odağımıza alarak hayatın tüm yönleriyle gelişimleri için kaynak ve imkanlar sunuyoruz.