Akran Danışmanlığı

Üst sınıflardaki öğrencilerimizin, kendi bölümlerine yeni girişli lisans öğrencilerine deneyimlerini paylaşarak yol gösterdiği, üniversiteye uyum sürecini kolaylaştıran bir programdır. Program, öğrenimin ilk yılı ile sınırlıdır.

Yeni girişli tüm öğrencilerimize, kayıt işlemlerini tamamlamalarının ardından, Bireysel ve Akademik Gelişim Ofisi tarafından, kendi bölümlerinin üst sınıflarından bir akran danışman atanır. Akran danışmanlar, kendilerine atanan öğrencilerle iletişime geçerek kendilerini ve rollerini tanıtırlar. Oryantasyon Programında akran danışmanlar, kendilerine atanan öğrenci grubuyla bir araya gelerek, bir akademik yıl boyunca sürecek programın ilk etkinliğini gerçekleştirirler.

Böylece yeni gelen öğrencilerimiz, kendi bölümlerine yeni girişli diğer öğrencilerle de tanışma fırsatı bulur ve benzer deneyimleri önceden yaşamış olan akran danışmanlarından üniversite yaşamı ve kuralları, ders kayıtları, çalışma becerileri, ders dışı etkinlikler gibi pek çok konuda destek alır

Kimler Akran Danışman Olabilir?

Akran danışmanı olabilmek için aşağıdaki temel kriterleri sağlamanız gerekmektedir:

      Yardım etmeye gönüllü olmak,

      Bölümünüzde en az bir yılını tamamlamış kayıtlı lisans öğrencisi olmak,

      Genel not ortalamasının en az 2.00 olması,

      Hiç disiplin cezası almamış olmak,

      Normal öğrenim süreleri içinde olmak

      Akran danışmanlığı yapacağı akademik yıl içerisinde uluslararası değişim programına katılmayacak olmak,

Bu kriterleri sağlayan ve Fakülteleri tarafından önerilen öğrenciler, Bireysel ve Akademik Gelişim Ofisi tarafından mülakata çağrılırlar. Mülakat sonucunda olumlu değerlendirilen adaylar, eğitim programına davet edilir. Eğitim programını tamamlayan öğrenciler, akran

danışman olarak göreve başlar.

 

Başvuru süreci:

Nisan ayının ilk haftasında aşağıdaki başvuru koşulları ve süresi, bölüm bazında ihtiyaç duyulan akran danışman öğrenci sayısı ilgili fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, fakülte ve yüksekokul sekreterleri ile paylaşılır.

 • Öğrenciler, Fakülteleri tarafından yapılacak duyuruları takip ederek başvuruda bulunurlar.

 • Fakülte tarafından Bireysel ve Akademik Gelişim Ofisine bilgileri iletilen adaylar, mülakata davet edilir.

 • Mülakat sonucunda olumlu değerlendirilen adaylar, eğitim programına davet edilir.

 • Mülakat sonuçları Ağustos ayında tüm adaylara duyurulur.

Rol ve Sorumluluklar

Akran danışmanlığı programı, hem akran danışmanlara hem de yeni girişli öğrencilere pek çok fayda sağlar:

Yeni girişli öğrenciler, akran danışmanları sayesinde Üniversiteye kolayca uyum sağlarken akran danışmanlar da bir akademik yıl süresince bir grup öğrenciye yol göstererek, ilerideki iş yaşamlarında kendilerine öne çıkaracak iletişim, koçluk, problem çözme, organizasyon gibi önemli becerileri geliştirme fırsatı yakalar.

Akran danışmanlığın etkili bir şekilde yürütülebilmesi için her iki tarafın da birbirine karşı sorumlulukları vardır.

Akran danışmanların rol ve sorumlulukları nelerdir?

 • Danışmanlık yaptığı öğrencilere rol model olmak: Üniversitenin kurallarına uymak, akademik başarısını yüksek tutmak, ders dışı etkinliklerde aktif rol oynamak, güvenilir ve etkili olmak

 • Danışmanlık yaptığı öğrencileri doğru yönlendirebilmek için, Üniversitenin işleyiş ve olanaklarına hakim olmak ve bu yöndeki bilgisini güncel tutmak

 • Bireysel ve Akademik Gelişim Ofisi tarafından düzenlenen eğitim faaliyetlerine ve süreç takip toplantılarına katılmak

 • Bireysel ve Akademik Gelişim Ofisi tarafından verilen görevleri eksiksiz ve zamanında tamamlamak

 • Danışmanlık yaptığı öğrencilere ve Bireysel ve Akademik Gelişim Ofisi yetkililerine erişilebilir (e-posta, telefon, vb.) olmak

 • Kendisine atanan öğrenci grubuyla düzenli görüşmeler/buluşmalar gerçekleştirmek

 • Problem yaşadıklarında onları dinlemek, birlikte olası seçenekleri araştırmak, bilgi ve deneyimlerini paylaşmak; sorunu çözmek yerine sorunun nasıl çözülebileceği konusunda yol göstermek

 • Akran danışman, Gerekli durumlarda, öğrenciyi uzmana yönlendirmek

 • Danışmanlık hizmeti sunduğu öğrencinin kendi isteği ile paylaştığı kişisel veya özel nitelikli kişisel verilerini güvenli bir şekilde muhafaza etmek için gerekli her türlü dikkat ve özeni göstermek

Yeni Girişli Öğrencilerin Sorumlulukları Nelerdir?

 •  Oryantasyon programına katılmak

 • Akran danışmanı ile iletişim halinde olmak

 •  Akran danışmanın düzenlediği etkinliklere/buluşmalara katılmak

 • Herhangi bir sebeple buluşmaya katılamama durumunda, akran danışmanını önceden bilgilendirmek