Akran Danışmanlığı


Akran Danışmanlığı, üst sınıflardaki öğrencilerimizin, kendi bölümlerine yeni girişli lisans öğrencilerine deneyimlerini paylaşarak yol gösterdiği, üniversiteye uyum sürecini kolaylaştıran bir programdır. 

Yeni girişli tüm öğrencilerimize, kayıt işlemlerini tamamlamalarının ardından, Bireysel ve Akademik Gelişim Ofisi tarafından, kendi bölümlerinin üst sınıflarından bir akran danışman atanır. Akran danışmanlar, kendilerine atanan öğrencilerle iletişime geçerek öğrenimlerinin ilk yılında öğrencilere tüm sorularının yanı sıra üniversite yaşamı ve kuralları, yeni arkadaş kazanımı, ders kayıtları, çalışma becerileri, ders dışı etkinlikler gibi pek çok konuda destek verirler.

Akran danışmanı olabilmek için aşağıdaki temel kriterleri sağlamanız gerekmektedir:

●      Yardım etmeye gönüllü olmak,
●      Bölümünüzde en az bir yılını tamamlamış kayıtlı lisans öğrencisi olmak,
●      Genel not ortalamasının en az 2.00 olması,
●      Hiç disiplin cezası almamış olmak,
●      Normal öğrenim süreleri içinde olmak
●      Akran danışmanlığı yapacağı akademik yıl içerisinde uluslararası değişim programına katılmayacak olmak,

Bu kriterleri sağlayan ve Fakülteleri tarafından önerilen öğrenciler, Bireysel ve Akademik Gelişim Ofisi tarafından mülakata çağrılırlar. Mülakat sonucunda olumlu değerlendirilen adaylar, eğitim programına davet edilir. Eğitim programını tamamlayan öğrenciler, akran danışman olarak göreve başlar.
 
Başvuru süreci:

Nisan ayının ilk haftasında aşağıdaki başvuru koşulları ve süresi, bölüm bazında ihtiyaç duyulan akran danışman öğrenci sayısı ilgili fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, fakülte ve yüksekokul sekreterleri ile paylaşılır.

Öğrenciler, Fakülteleri tarafından yapılacak duyuruları takip ederek başvuruda bulunurlar.
Fakülte tarafından Bireysel ve Akademik Gelişim Ofisine bilgileri iletilen adaylar, mülakata davet edilir.
Mülakat sonucunda olumlu değerlendirilen adaylar, eğitim programına davet edilir.

Mülakat sonuçları Ağustos ayında tüm adaylara duyurulur.

Loading content ...