Üyelik Koşulları

Kulüplere ancak Yeditepe Üniversitesi öğrencileri üye olabilir. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, kulüp yönetim kurulunun iznine tabii olarak kulüplere katılabilirler.

  • Bir öğrenci birden fazla kulübe üye olabilir; ancak birden fazla yönetim, denetim ya da divan kurulunda görev alamaz.
  • Üyelik, her akademik yılın başında ya da Genel Kurul onayı ile yıl içi herhangi bir vakitte yapılacak kayıtlarla gerçekleşir. Fakülte ve Bölüm Kulüpleri’nde, İç yönergede belirtildiği takdirde ilgili Fakülte ya da Bölümün tüm öğrencileri kulübün üyeleri sayılır. Üyeler, dosya halinde Öğrenci Merkezine iletilir.
  • Üye sayısı iki yarıyıl üst üste 10 öğrencinin altında olan kulüplerin faaliyetlerine son verilir. Yeni kurulan kulüplerde bu koşul, kuruluştan itibaren bir akademik yılın bitiminden sonra geçerlidir.
  • Kulüp çalışmalarına üye olmayan kişiler ancak danışman veya çalıştırıcı sıfatıyla katılabilirler. Bu kişiler kulüp genel kurulunun salt çoğunluğu ve Öğrenci Merkezi'nin onayı ile görev alabilirler; ancak, seçme, oy verme ve seçilme hakları yoktur. Çalıştırıcı ve danışmanlık unvanları her sene yenilenmek zorundadır.
  • Üyelikten çıkma mezuniyet, istifa ya da azil yoluyla olur. Azil, kulüp yönetim kurulunun gerekçeli önerisinin Kulüp Genel Kurulunun üçte iki çoğunluğunca teklif edilmesi, Kulüp Denetim Kurulunun üçte ikilik çoğunluğunca uygun bulunması ve Öğrenci Konseyinin üçte ikilik çoğunluğunca karar alınmasının ardından Öğrenci Merkezi onayı ile gerçekleşir.