Ana içeriğe atla

Üniversite Yaşamında Sorumluluklarımız

Yeni bir Yeditepeli olarak aramıza katıldığın bu ilk günlerden üzerinde düşünmeni ve içselleştirmeni istediğimiz bazı davranışlar var.

 

Hepimizin, Üniversite topluluğun bir bireyi olarak, birbirimize karşı davranışsal bazı sorumlulukları var. Bu davranışların temelinde saygı, kapsayıcılık, çeşitlilik, araştırma ve ifade özgürlüğü, güven, dürüstlük ve adalet değerlerimiz yatar. Üniversite topluluğu olarak bu değerleri öğretim, araştırma ve iş süreçlerimizde de gözetiriz.   Akademisyenler, idari çalışanlar ve diğer öğrencilerle ilişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürüterek güvenli ve huzurlu bir kampüs ortamı yaşamak; akademik olarak kendimizi geliştirirken, topluma katkı sağlayacak ve öncü olacak yayınlar/çalışmalar üretebilmek için bu sorumlulukların bilincinde hareket etmemiz gerekir. Bireysel ve toplumsal olarak davranışlarımızdan sorumluyuz. Bu kuralların ihlali disipline yönelik yaptırımların uygulanması ile sonuçlanır. 

Bu eğitim öğrenci davranış kuralları konusunda farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanmıştır.

Başkalarına Saygı

Yeditepe Üniversitesinin her bireyi birbirine karşı saygılı bir dil ve davranış sergiler.

I-Yeditepe Öğrencisi kendinden farklı olana saygı gösterir:

Karşıdakinin ırkı, dili, dini, ten rengi, cinsiyeti, yaşı, etnik kökeni, cinsel eğilimi, engel durumu gibi özellikleri ne olursa olsun, herkese eşit ve saygılı davranır.

Yeditepe Üniversitesi’nde ayrımcılığa dair hiçbir davranış kabul edilmez!

Böyle bir davranışla karşılaşan öğrencinin, Rektörlük Binası giriş katında yer alan Öğrenci Merkezi’ne başvurarak, gerekli soruşturmanın başlatılması için olayı yazılı olarak raporlaması beklenir.

II-Yeditepe Öğrencisi, her türlü platformda mensubu olduğu Üniversitenin itibarını korur ve küçük düşürücü paylaşımlarda bulunmaz ve bu tarz paylaşımlara destek vermez:

Üniversite her türlü görüşün özgürce ifade edilebildiği ortamı sağlar. Öğrenciler de saygı kuralları çerçevesinde her türlü görüş, şikayet ve önerilerini paylaşmakta özgürdür.

Öğrencilerin sorunlarını tartışmak, belirlemek, karara bağlamak, görüş ve düşüncelerini Üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmekle Öğrenci Konseyi sorumludur. Öğrenci Konseyinde her fakülte ve bölümün temsilcisi yer alır. Herhangi bir görüş, öneri, şikayet için başvurulacak ilk kişi bölüm temsilcisidir.

III-Yeditepe Üniversitesi’nde; fiziksel, dijital, sözlü, yazılı veya görüntülü her türlü tacize yönelik eylemlerin hiçbirini kabul edilemez;  öğrenciler ise bu tür eylemleri desteklemez ve teşvik etmez; belirli bir gruba yönelik önyargılı nefret söylemlerinde bulunmaz.

Böyle bir duruma maruz kalırsan yalnız olmadığını unutma ve Öğrenci Merkezi’ne başvur.

IV-Yeditepe Üniversitesi öğrencisi herkes için güvenli bir kampüs ortamının sağlanmasında, sağlık ve emniyetle ilgili talimatlara uyar.

V-Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Üniversitenin akademik, fiziksel ve sosyal olanaklarını kullanırken, başkalarının hakkını gasp etmez.

Üniversite tarafından sunulan ücretsiz ancak sınırlı kontenjanı olan eğitimlere kayıt olduğunda, katılım sağlar. Katılım sağlayamayacağı durumlarda ise, program sorumlularına eğitim öncesinde haber vererek, başkalarının katılmasına olanak sağlar.

Benzer şekilde fiziksel alanları kullanmak için rezervasyon yaptığı gibi kullanmayacak ise zamanında ilgili birimleri bilgilendirir.

Kütüphaneden ödünç aldığı kitapları zamanında iade eder.

Kendi görüşünü desteklemek için, diğer öğrencilerin tavır ve görüşlerini bilerek yanlış şekilde aktarmaz.

Akademik Dürüstlük

Yeditepe Üniversitesi öğrencileri akademik dürüstlük ilkesini ihlal etmez. (Buradan sonra madde madde ilkeler yer alacak.)

 1. Sınavlarda kopya çekmez.

 2. Ödev, proje ve sınavlarında intihalden  kaçınır.

İntihal nedir?

“Başkasının yazısını olduğu gibi ve kendininmiş gibi göstermek; başkasının yazısından kopyaladıklarını atıf vermeden kendi sözcükleriyle karıştırıp sunmak; hatalı atıf vermek ve alıntı olduğunu belirtir tırnak işareti kullanmamak şeklinde gruplandırılmaktadır.”

Hangi durumlar intihale girer?

 • Ödevlerinde kaynak göstermemen

 • Başka kaynaktan aldığın bir bilgiyi olduğu gibi kopyalaman ve kendi çalışman gibi sunman,

 • Ödevinin tamamının alıntılardan oluşması,

 • Farklı dildeki bir çalışmayı çevirerek sunman,

 • Daha önce aynı ya da başka bir derste değerlendirilen çalışmanın aynısını veya çok benzerini almakta olduğun dersin öğretim üyesinin izni olmadan tekrar not almak için sunman,

 • İnternetteki bir bilgiyi kopyalayıp yapıştırman ya da ödevi, ödev sitelerinden olduğu gibi alman.

Üniversite öğrencilerinin gözünden intihal

 • “Hocalar duymasın ama mecbur kaldığımız anlarda, ödev hazırlamalar sırasında    başvurmak zorunda kaldığımız, yazardan fazlaca esinlenme(!)'durumu”...

 •  

  “…hocanın her 2 kelimesinden biri olan, söylerken insanın ağız kaslarını yoran, kopi peyst in eş anlamlısı kelime.”

 • “….bu kelimenin gerçek anlamını ve içeriğini anlayana kadar verdiğiniz her ödev size bumerang misali geri gelecektir…”

İntihalden kaçınmak için neler yapabilirsin?

 • Okuduğun metni anladığın şekilde kendi cümlelerinle yeniden ifade edebilirsin.

 • APA Stili Kaynak Gösterme kaynaklarından nasıl alıntı yapılacağı veya referans gösterileceği konusunda yararlanabilirsin.

 • Konuyu tam olarak anlayamadığın veya kaynağı nasıl hazırlayacağını bilmediğin için intihale başvuruyor olabilirsin. Bu konuda akademik danışmanından destek alabilirsin.

 • UNUTMA! Her dersin öğretim üyesi, çalışmalarındaki intihal oranını Turnitin sisteminden görüntüleyebilir!

 • Sınavlara veya yoklamalara başkalarının yerine girmez / kendisinin yerine başkasını sokmaz.

 • Sınavlarda izin verilmeyen kaynakları kullanmaz. (cep telefonu, hesap makinesi, ders kitabı, ders notları vb.)

 • Dersi veren öğretim üyesinin izni olmadan kendisine ait ders notlarını veya materyallerini çoğaltarak başkaları ile paylaşmaz.

 • Bilgi Merkezi’nden izinsiz kitap almazlar; aldıkları kitapları özenli bir şekilde kullanırlar.

 • Kimlik kartları, notlar, diplomalar, raporlar gibi üniversite belgelerinin sahteciliği, değiştirilmesi, satın alınması, uydurulması gibi davranışlar içinde bulunmaz.

 • Online olarak gerçekleştirilen ders, seminer veya konferanslarda kamera ve mikrofon kullanımına özen gösterir.