Ana içeriğe atla

Kişisel Gelişim Seminerleri

Birimimizde bireysel psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetinin yanı sıra öğrencilerimizin ihtiyaçlarına uygun olarak kişisel gelişim seminerleri düzenlenmektedir. Bu seminerlerde öğrencilerimizin talepleri göz önüne alınarak stres yönetimi, etkili ders çalışma yöntemleri, zaman yönetimi, sağlıklı iletişim kurma becerileri gibi konularda öğrencilerimizin psikolojik sağlıklarına destek olmayı amaçlıyoruz.

Düzenlenmesini talep ettiğiniz, ihtiyacınız olduğunu hissettiğiniz veya düzenlenmesini önerdiğiniz bir seminer olursa önerilerinizi Öğrenci Merkezi Koordinatörlüğüne iletebilirsiniz.

Düzenlenecek Kişisel Gelişim Seminerleri'ne etkinlikler kısmından ulaşabilirsiniz.

Aşağıda daha önce düzenlenen kişisel gelişim seminerlerinden bazılarının içeriklerine göz atabilirsiniz.

Bu seminerde zaman yönetimi adımları ve teknikleri, hedef koyma, öncelik belirleme, planlama gibi başlıklar üzerinde durularak öğrencilerimize zaman yönetimi konusunda beceri kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca erteleme davranışlarıyla nasıl baş edileceğine dair kazanımlar sağlanmasını bekliyoruz.

Bu seminerde öğrencilerimize iletişim ve etkin dinleme becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra önyargılar, kalıp yargılar ve ayrımcılık konuları çeşitli interaktif oyunlar ve vaka çalışmaları ile ele alınarak işlenmektedir.

Bu eğitimimizde ilişkilerde sınırları belirleme, çatışma yönetimi, geri bildirim alma ve verme becerileri kazandırmayı hedeflerken interaktif oyunlar ve vaka çalışmaları ile öğrencilerimizin eğitime aktif katılımı sağlanmıştır.

Bu seminerde öğrencilerimize etkin ders çalışma yöntemlerinin yanı sıra hatırlama teknikleri ve sağlıklı alışkanlıklar edinme yolları grup çalışmaları ile kazandırılmaya çalışılmıştır.

Bu seminerde öğrencilerimize kendilikleri, güçlü ve zayıf yönleri, hayattan beklentileri, hedefleri ve amaçlarını anlama yolunda farkındalık kazandırmak hedeflenmiştir. Ayrıca stresle başa çıkma yöntemleri ve çeşitli öğrenme biçimleri interaktif grup içi çalışmalarla ele alınmıştır.

Bu seminerde öğrencilerimize duygusal zekanın tanımlanmasının ardından kendilerinin ve başkalarının duygularını anlama, tanıma ve ifade etme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Ek olarak duygusal tabular üzerinde durulmuş, duygusal zekayı geliştirme yolları tartışılmıştır.

Bu seminerde öğrencilerimize duygusal beslenme ve ilişkili meseleler birimimizin psikologları ve beslenme uzmanları tarafından ele alınmıştır. Öğrencilerimizin açlık çeşitleri, ve duyguların işlevleri üzerine farkındalık kazanmaları hedeflenmiştir. Bunlara ek olarak duygusal beslenme tetikleyicilerini tanıma ve duygusal beslenme ile başa çıkma teknikleri paylaşılmıştır.